Menú

Equip

Fotografies per César Ordóñez

Mario Rotllant

President

José María Llorens

Vicepresident

Myriam Sarrión

Tresorera

Pepe Font de Mora

Director

Irene de Mendoza

Directora Artística

Anna Printezi

Gestió de projectes

Mercè Giralt

Coordinadora d'Exposicions i Educació

Paula Medrano

Programa Amics i Socis

Violeta Cañigueral

Arxiu i Col·lecció

Willy Rojas

Llibreria

Selva Ramírez

Coordinadora de Comunicació

Silvia Rotllant

Disseny

Marta Molner

Comptabilitat

© César Ordóñez